Alanlarımız


Karaciğer

 • Karaciğer kistleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Karaciğer Yaglanması
 • Hepatit

Vücutta birçok görevi bulunan karaciğerin hasar görmesi durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Ancak, bu hastalıkların belirtileri ilk aşamada kendini göstermez. Siroz, karaciğer yağlanması, hepatit ve karaciğer kanseri gibi yaygın ola...

Devamı
Safra

 • Safra kesesi taşları ve tümorleri
 • Safra yolu taşları ve tümorleri
 • Safra desfonksoyonu
 • Safra yolu kistleri

Safra kesesi, karaciğerin alt kısmında bulunan küçük keseciklere verilen isimdir. Bu keseciklerin görevi, karaciğerde üretilmiş olan safraları biriktirerek yemek sonrasında safraları ince bağırsaklara yönlendirmektir. Son derece hassas bir organ olan safr...

Devamı
Pankreas

 • Pankreatit
 • Pankreas kanseri
 • Pankreas Taşları
 • Pankreas kistleri

Pankreasın endokrin ve ekzokrin olmak üzere, salgı yapan iki farklı dokusu vardır. Endokrin dokusu, kan şekerini dengeleyen insülin hormonunu salgılayarak kan dolaşımı aracılığıyla vücuda gönderir. Ekzokrin dokusu ise yağların, karbonhidratların ve proteinlerin...

Devamı
Kanser

 • Mide kanseri
 • Kolon kanseri
 • Meme kanseri
 • Tiroid kanseri

Kanser tedavisi, birçok uzmanlık dalının bir arada çalışmasını zorunlu kılan bir tedavi grubudur. Burada çeşitli cerrahi branşlar, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanları birlikte çalışır. Teşhis sırasında Patoloji, teşhisi güçl...

Devamı
Perianal hastalıklar

 • Hemoroid
 • Anal fissür
 • Anal fistül
 • Rektosel

İdrar ve dışkılamaya dair ya da o bölgeyi ilgilendiren hastalıklar toplumda utanılacak hastalıklar olarak bilinir. Anorektal hastalıklar olarak adlandırılan bu hastalıklar yaşam kalitesini olumsuz etkilemenin yanı sıra sosyal hayattan uzaklaşmaya da yol açar. Tanı ve t...

Devamı
Mide

 • Gastrit ve ülser
 • Reflü hastalığı
 • Mide kanseri
 • Alkalen Reflü

Sindirim sistemi yani Gastrointestinal Sistem (GIS) ağızdan başlayarak anüse kadar olan tüm organların oluşturduğu bir sistemdir. Bu nedenle mide ve mide hastalıkları nelerdir konu başlıkları sindirim sistemi içerisinde yer almaktadır. GIS içeris...

Devamı
Kolon

 • Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı
 • İrritabl barsak hastalığı
 • Divertikül
 • Kolon kanseri

Kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir ve hem erkek hem de kadınlar arasında kansere bağlı ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada gelmektedir. Ancak erken evrelerinde tanı konulup tedaviye başlan...

Devamı
Meme

 • Meme kanseri
 • Meme kistleri
 • Mastodini
 • Jinekomasti

Meme cerrahisi meme koruyucu cerrahi ve meme kanseri tedavisi için kullanılan bu yöntemlerin kullanıldığı bir tıp alanıdır. Meme cerrahisinde meme ultrasonografi, dijital mamografi ve manyetik rezonans inceleme (MRI) gibi görüntüleme tek...

Devamı