Meme

Meme cerrahisi meme koruyucu cerrahi ve meme kanseri tedavisi için kullanılan bu yöntemlerin kullanıldığı bir tıp alanıdır. Meme cerrahisinde meme ultrasonografi, dijital mamografi ve manyetik rezonans inceleme (MRI) gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak kitle tespiti yapılabilir. Meme cerrahisiyle memede yer alan kitle için tanı ve tedaviye yönelik çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Meme cerrahisiyle yapılabilen uygulamalar şunlardır:

 

 

 • Kitle tespiti: Meme cerrahisiyle, memede kitle olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir.
 • Biyopsi: Memede var olan kitlenin kanserli olup olmadığının araştırılmasında meme cerrahisi önemli rol oynar. Kitlenin kanserli olup olmadığının araştırılması biyopsi ile gerçekleştirilir.
 • Kesin tanı: Meme cerrahisiyle, biyopsi ve diğer tanı yöntemleri kullanılarak kanserli kitle için kesin tanı konulabilmektedir.
 • Meme koruyucu cerrahi: Meme cerrahisiyle kanserli kitlenin boyutu, türü ve hastanın durumu değerlendirilerek hangi tedavi yönteminin kullanılacağına karar verilir. Meme koruyucu cerrahi lumpektomi ismiyle de bilinen, memedeki sadece kanserli dokunun alınmasıyla uygulanan ve bu süreçte hastanın meme dokusunun korunduğu tedavi yöntemlerinden biridir. Bu tedavi yöntemi uygulandığında beraberinde radyoterapi (ışın tedavisi) de uygulanmaktadır. Bu yöntemle memenin tamamı alınmadığından meme görüntüsünde mastektomideki kadar büyük bir değişiklik olmaz. Bu nedenle hem hastanın psikolojisi hem de kozmetik açısından tercih edilebilir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için çeşitli şartlar olduğundan meme koruyucu cerrahinin seçimini yalnızca meme cerrahisi uzmanı tüm şartları değerlendirerek yapabilir.
 • Mastektomi: Meme koruyucu cerrahinin uygulanamadığı hastalarda mastektomi tercih edilir. Mastektomi, meme dokusunun tamamının alındığı cerrahi işlemdir. Mastektomi ile tedavi gören bir hastada aynı memede tekrar meme kanseri görülme riski daha düşüktür. Mastektominin iki türü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sadece meme dokusunun tamamının alındığı basit mastektomidir. İkincisi ise tüm meme dokusuyla birlikte koltuk altı lenf bezlerinin de alındığı modifiye radikal mastektomidir.
 • Lenf bezi biyopsisi: Memede meme kanseri saptanmışsa, meme cerrahisiyle kanserin evresinin ve sınıfının tespiti için memedeki tümörün çevresine radyoaktif madde enjekte edilerek koltuk altı lenf bezleri de incelenir. Lenf bezlerinin incelenmesi lenf bezi biyopsisi ile gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında lenf bezi biyopsisi yapılarak kanserin lenf bezlerine sıçrayıp sıçramadığı tespit edilir.
 • Lenf bezi cerrahisi: Lenf bezi biyopsisi ardından lenf bezlerinde tümör tespit edildiği takdirde meme cerrahisi uzmanının da kararına göre meme dokusuyla birlikte lenf bezleri de çıkarılabilir. Lenf bezi cerrahisi de meme cerrahisiyle birlikte uygulanabilen bir daldır.

Meme Koruyucu Cerrahi Hangi Hastalara Uygulanabilir?

Meme koruyucu cerrahi, meme cerrahisinde uygulanabilen güncel bir yaklaşımdır. Meme görüntüsü bozulmadan gerçekleştirilebildiğinden meme koruyucu cerrahi, şartlarını sağlayan hastalar için öncelikli tercihtir. Hastanın durumu meme cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilerek bu tedavi yöntemine karar verilir. Meme koruyucu cerrahinin uygulanabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 • Memede birden fazla meme kanseri bulunmamalıdır.
 • Memede bulunan kanser uzak dokulara metastaz (sıçrama) yapmamış olmalıdır.
 • Hastanın aile öyküsünde meme kanseri öyküsü bulunmamalıdır.
 • Memede bulunan kitlenin veya memenin boyutu meme koruyucu cerrahi için uygun olmalıdır. (Kitle çapı 5 cm’den küçük olmalıdır.)
 • Hasta, radyoterapi (ışın tedavisi) almaya uygun bir hasta olmalıdır.
 • Memedeki kanserin türü meme koruyucu cerrahi için uygun olmalıdır.
 • Memede yaygın mikrokalsifikasyonlar (kireç çökeltileri) bulunmamalıdır.
 • Hastada meme kanserinin tekrarlama riski bulunmamalıdır.