Kanser

Kanser tedavisi, birçok uzmanlık dalının bir arada çalışmasını zorunlu kılan bir tedavi grubudur. Burada çeşitli cerrahi branşlar, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanları birlikte çalışır. Teşhis sırasında Patoloji, teşhisi güçlendirmek ve tedavi sonuçlarını izlemek için Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümleri büyük önem taşımaktadır. Çağımızın vebası kanserin, dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Yurdumuzda her yıl yaklaşık 200.000 kişi kansere yakalanmaktadır. Kanserin tanısında ve tedavisinde, ülkemizde de günümüz modern tıbbının teknolojileri ve deneyimli uzmanları halkımızın hizmetindedir.
Tıbbi Onkoloji, kanserin ilaçla tedavisini yapan bilim dalıdır. Tıbbi Onkoloji, bir yandan kanser ilaçlarıyla kanser hastasını tedavi eder (kemoterapi); bir yandan da hastanın dahili problemlerini (enfeksiyonlar, böbrek yetmezlikleri, kalp yetmezliği, beslenme bozuklukları vb.) çözmeye çalışır. Kanser hastalarının büyük çoğunluğunda birinci tedavi tümörün ameliyatla çıkarılmasıdır. Bu müdahale hem hastalığın tedavisini sağlar, hem de teşhisi kesinleştirir. Hastalığın yerine ve tutunduğu organa göre çeşitli cerrahi dalları burada görev alır; Genel Cerrahi, Ortopedi, kulak Burun Boğaz, Kadın Hastalıkları ya da Akciğer Cerrahisi, Göz, Üroloji gibi dallar ilk müdahaleyi yapar. Cerrahi sonrası tedaviye Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi dalları devam eder.

 

Gelişmiş Modern Tıp Teknolojileri

Radyasyon Onkolojisi, röntgen ışınlarını kullanan makinelerle çalışır. Ameliyat edilen bölgenin kanser hücrelerinden arındırılması için yapıldığı gibi, ameliyata uygun olmayan hastalarda da doğrudan tümörü ışınlayarak kanseri yok etmeye çalışır.

Günümüz Radyasyon Onkolojisinde gelişmiş teknolojik cihazlar sayesinde;

 • Anormal üreyen hücrelerin oluşturduğu kanser dokusunun belirli bir büyüklüğe gelmeden erken evrede tespiti,
 • Doğrudan hasta dokunun tedavi edilmesi,
 • Meme, baş-boyun ve akciğer yerleşimli tümörlerin tedavisi,
 • Diğer organlardaki derin ve yüzeysel tümörlerin tedavisi başarı ile sağlanabilmektedir.

 

Ayrıca doğrudan hasta dokuyu tespit edebilen bu cihazlar ile;

 • Kanserin ilk teşhisi ve evrelenmesi,
 • Yaygınlığının belirlenmesi ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi,
 • Tedavinin verileceği canlı kanser hücrelerinin yoğunluğunun tespit edilmesi,
 • Hastanın en doğru tedavi planlamasının yapılması,
 • Tüm kanser hastalarında rahatlıkla kullanılması ve hasta konforunu üst düzeyde tutması sağlanabilmektedir.

 

Radyoterapi

Radyoterapi, kanser hücrelerinin yüksek enerjili radyasyon ile öldürülmesi ya da çoğalmalarının durdurulması demektir. Kanser olgularında ameliyat ve kemoterapi gibi bir tedavi yöntemidir ve tek başına yapılabileceği gibi; ameliyat öncesi, sonrası ya da kemoterapi beraberliğinde de uygulanabilir. Tedavinin şekli hastanın yaşı, genel sağlık durumu, teşhis edilen kanserin türü, evresi, yerleşim yeri gibi birçok önemli faktöre bağlıdır. Bu tedavi kararları, birçok farklı tıp branşından uzman hekimlerin, hastayı en başından beri birlikte görüp değerlendirmeleri sonucu alınır ve her hasta ayrı değerlendirilir. Bu nedenle aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi kendi şartlarında planlanır.

Radyoterapinin kemoterapiden farkı sadece ışınlanan bölgedeki kanser hücrelerini öldürmesi ve o bölgeden hastalığın tekrarlamasını engellemesi ya da en aza indirmesidir. Kemoterapi ise damar yoluyla verilen kansere yönelik ilaçların tüm vücuda yayılmasının sağlandığı ve kan ve dokulardaki tümör hücrelerinin ölümünün hedeflendiği bir tedavi şeklidir.

 

Radyasyon Onkolojisi - PET-CT

Radyasyon Onkolojisi üç boyutlu konformal ve yoğunluk ayarlı radyoterapi yapılmasına olanak tanıyan cihazlarla yapılmaktadır. Bu cihazlar en son teknolojiye sahip cihazlar olup, yüksek tedavi dozlarına çıkılmasına olanak tanıyarak kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlayan ve böylece yineleme şansını en aza indiren cihazlardır. Hem yüzeysel hem de derin yerleşimli tümörlerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Cihaz aynı zamanda tüm vücut ve yarı-vücut ışınlaması yapma özelliğine de sahiptir. Özellikle kemik iliği nakli ve bir tür cilt lenfomasında tüm vücut ışınlaması gerekmektedir.

Radyasyon Onkolojisi bölümünde kanser hastalarının ışın tedavilerinin planlanmasında yol gösterici olarak PET-CT kullanılmakta ve bu sayede canlı olan tümör hücrelerinin ıskalanması ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Bu yöntemle tümör hücresi içeren en küçük doku dahi saptanarak tümör tam olarak hedeflenmekte ve ışın tedavi alanına dahil edilmektedir. Bu da sonuçta kontrol oranını ve hastanın yaşam süresini arttırabilmektedir.

PET-CT’nin kanserin erken teşhis ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. PET-CT, tüm vücut için metabolik ve moleküler düzeyde görüntüleme sağlar; milimetrik büyüklüğe sahip kanserli alanları teşhis imkanı sunar.

PET, dokuların kanlanmasını, metabolizmasını ve canlılığını yansıtan üç boyutlu görüntülerin kaydedildiği bir yöntemdir. PET-CT ise PET ve Bilgisayarlı Tomografinin aynı cihazda birleştirilmesi ile oluşan bir sistemdir.

PET-CT’nin en sık kullanım alanı onkolojik hastalıklar olup; kanserin ilk teşhisinden evrelenmesine, yaygınlığının belirlenmesinden tedaviye cevabın değerlendirilmesine, tedavinin verileceği canlı kanser hücrelerinin yoğunluğunun tespit edilmesinden, hastanın en doğru tedavi planlamasının yapılmasına kadar olan onkoloji hastarında rahatlıkla ve hasta konforu en üst düzeyde olacak şekilde yapılmaktadır.

 

PET-CT’nin Başlıca Kullanım Alanları:

 • Kanserin erken teşhisi ve evrelerinin analizi,
 • Uygulanacak tedavinin yararlı olup olmayacağının belirlenmesi,
 • Kanserli bölgenin en etkin şekilde tedavisi,
 • Tedavi sırasında ortaya çıkan yan etkilerin azaltılması,
 • Tedavi uygulanan alanda nüks gelişiminin izlenmesi ve hastayı gereksiz kemoterapiden koruma,
 • Kardiyolojik hastalarda, enfarktüs sonrası kalp kasının canlılığının belirlenmesi,
 • By pass veya stent uygulanacak hastaların operasyona uygunluğunun belirlenmesi,
 • Epileptik hastaların cerrahi önceliğinin tespiti,
 • Alzheimer hastalığının erken teşhisi.

 

Brakiterapi

Günümüzde Radyasyon Onkolojisi ile Üç Boyutlu Konformal Brakiterapi yapılmaktadır. Hastaya yerleştirilen kaynakların ve özel aplikatörlerin Bilgisayarlı Tomografi cihazında görüntüleri alınıp planlama sistemine aktarılır. Bu sayede uygulamanın doğruluğu kontrol edilir, eğer bir hata varsa tedaviden önce düzeltilir. Üç boyutlu görüntü elde edildikten ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra hasta tedaviye alınır. Bu sistem de tümörü ıskalama olasılığını ortadan kaldırabilemektedir.