Biyografi

Adı Soyadı: İBRAHİM BARUT

Doğum Yeri ve Tarihi: Kırıkkale , 1969

 

İletişim Bilgileri:

Adres (iş): Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 32040 ISPARTA

Tel (iş): 0-246-211 9246 

Tel (gsm): 0-532-421 7997

Randevu: 0-246-211 91 91

e-mail: ibarutt@yahoo.com

web: www.ibrahimbarut.com

twitter: @barutibrahim

Öğrenim Durumu:

Derece

Okul

Yıl

İlkokul

Tınaz İlkokulu, Kırıkkale

1980

Ortaokul

Atatürk Ortaokulu, Kırıkkale

1983

Lise

Atatürk Lisesi, Ankara

1986

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans / Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1992

Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A. D.

1999

Cerrahi Yeterlilik Belgesi

Genel Cerrahi

Türk Cerrahi Derneği

2008

Doçentlik

Genel Cerrahi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A. D.

2009

 

Profesörlük

Genel Cerrahi

Süleyman Demirel Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD

2015

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı : Mide kanserlerinde preoperatif peritoneal lavaj sitolojisinin tanı ve evrelendirmeye katkısı

Danışman: Doç. Dr. Osman Nuri DİLEK

Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi (Tarih / No): 2008 /1118

Yabancı Dil: İngilizce (Aralık 2004 ÜDS puanı: 73.750)

Aldığı Mesleki Eğitimler / Kurslar:

1. Video-Laparoskopi Temel Eğitimi Kursu (ITEM), 2-3 Kasım, 1995, Van.

2. Meme Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 19-20 Ocak, 2001, İstanbul.

3. Postgraduate Course “Benign Diseases of the Anal Area”, 5-7 June, 2002, Lisboa, Portugal.

4. Hands-on Courses “Ultrasonography for Surgeons”, 5-7 June, 2002, Lisboa, Portugal.

5. Laparoskopik Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi Kursu, 1 Temmuz 2007, Antalya.

6.  Benign meme hastalıkları ve meme cerrahisi kursu, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

7. Deney hayvanları kullanımı eğitim programı, 24-28 Kasım 2008, Isparta.

8. Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ve Karaciğer Nakli: İstanbul Ün. İstanbul Tıp F. – Gözlemci Öğretim Üyesi- 2009 (6 ay).

9. Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi: İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp F. – Gözlemci Öğretim Üyesi- 2010 (6 ay).

10. Robotik Cerrahi Kursu – Avrupa Cerrahi Kongresi-2013

İlgi ve Uzmanlık Alanları:

1. Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi

2. Laparoskopik Cerrahi

3. Robotik Cerrahi

4. Deneysel Cerrahi

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekim

Alikamerli  Sağlık Ocağı / Iğdır

1992 - 1993

Pratisyen Hekim

5 Nolu Merkez Sağlık Ocağı / Kırıkkale

1993 - 1994

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Van

1994 – 1999

Uzman Hekim

Özel Hayat Hastanesi / Alanya

1999

Uzman Hekim

Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı

1999-2002

Uzman Hekim

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi / Kırıkkale

2002 – 2003

Yardımcı Doçent Doktor

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Isparta

2003 – 2009

Doçent Doktor

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Isparta

2009- 2015

Doçent Doktor

Alanya Anadolu Hastanesi (Ücretsiz İzin)

2011-2012

 

Profesör Doktor

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Birimi - Isparta

2015-Halen

 

 

Not: 2010 Haziran ayında SDÜ-Karaciğer Safra yolları ve Pankreas Cerrahisi birimini kurmuş, polikliniğini açmış olup halen bu birim sorumlusu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

İdari Görevler :

1. İl Sağlık Müdür Yardımcısı / Iğdır                                     1993

2. Başhekim Yardımcısı – Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı     2000 – 2002

3. Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği – SDÜ Tıp F. Hastanesi                2010-2011

4. Genel Cerrahi AD Eğitim sorumluluğu                                        2007-2016

5. Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği – SDÜ Tıp F. Hastanesi                2015-Halen

6. SDÜ Tıp Fakültesi - Fakülte Kurulu Üyeliği                          2015-Halen

7. SDÜ Tıp Fakültesi - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği              2015-Halen

8. SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı                       2015-Halen

9. SDÜ Hayvan Üretim Deneysel Araştırma Laboratuar Sorumluluğu 2015-2016

10. SDÜ Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Müdür Yardımcılığı    2015-Halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Tabipler Birliği
 2. Türk Cerrahi Derneği
 3. Isparta-Burdur Tabip Odası
 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 6. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 7. Cerrahi Onkoloji Derneği
 8. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği
 9. Fıtık Derneği
 10. EAES (European Association for Endoscopic Surgery)
 11. SAGES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons)

Yönetilen Doktora Tezleri:

1. Dinelek, H., “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Beta Glukanın bakteriyel translokasyonu önlemedeki etkinliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005.

2. Çelikbaş, B., “Deneysel  tıkanma sarılığı modelinde Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE)’in Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007.

3. Kaya, Ö, “Deneysel  tıkanma sarılığı modelinde L-Carnitine'in Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.

4. Sözen, İ., “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Carnitine'in bakteriyel translokasyonu önlemedeki etkinliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013.

5. Çelik, G., “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde çörekotu yağının karaciğer hasarı üzerine etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2016.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Deneysel akut intestinal iskemi reperfüzyon modelinde Bencyclane Fumarate, Lamotrigine ve Cinnarizine'in sitoprotektif, mukoprotektif ve antiiskemik etkilerinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (902-M-04), Proje Yöneticisi, 2004.

2. Travmatize barsak modelinde intravenöz ve intraperitoneal uygulanan Pentoxifylline'in peritoneal adezyon gelişimi ve peritoneal fibrinolitik sistem üzerine etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (864-M-04), Proje Yardımcısı, 2004.

3. Hepatopankreatobiliyer kanserlerin tanısında sitokinlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (985-M-05), Proje Yardımcısı, 2005.

 

Ödüller :

Birçok eser için TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı destek ödülü, bir eser için de “Türk Cerrahi Derneği” Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü

Son iki yılda lisans ve lisansüstü düzeyde verilen dersler

Dersin Adı

 
 

Travmaya endokrin ve metabolik yanıt

 

Preoperatif hazırlık ve postoperatif komplikasyonlar 

 

Cerrahi hastalarda asit baz bozuklukları ve tedavisi

 

Cerrahi hastalarda beslenme

 

Yara iyileşmesi

 

Cerrahi enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı

 

Akut karın

 

Özefagusun benign hastalıkları ve diyafragma hernileri 

 

Laparoskopik cerrahi

 

Abdominal duvar hernileri

 

Memenin benign hastalıkları 

 

Cerrahide stoma uygulamaları ve stoma komplikasyonları

 

İnflamatuar barsak hastalıkları

 

Tiroid nodülüne yaklaşım, tiroidin benign ve malign hastalıkları

 

Paratiroid bezi hastalıkları 

 

Sürrenal bez hastalıkları

 

Karaciğer hastalıkları

 

Transplantasyon

 

Periampüller bölge tümörleri

 

Akut ve kronik pankreatit

 

 

Kongre, sempozyum yada workhoplarda alınan görevler: Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde düzenleme kurulu üyeliği, konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak:

a. Barut İHepatoselüler kanserin cerrahi tedavisi, SDÜ Gastroenteroloji workshop, 2006, Isparta

b. Barut İAnorektal Bölge Anatomisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008, Antalya

c. Barut İAkut kolesistitte tedavi, HPB Cerrahisi Olgu sunumları eşliğinde panel, Türk Cerrahi Kongresi, 2010, Ankara.

 

d. Barut İ, Safra Yolu Yaralanmalarına Yaklaşım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu  16.Cerrahi Günleri, Sivas, 2011.

 

e. Barut İ, Travmaya Yaklaşım, Olgu sunumları eşliğinde panel, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

 

f. Barut İ, İçi boş organ perforasyonlarına yaklaşım, Olgu sunumları eşliğinde panel, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

 

g. Barut İ. Türk Cerrahi Derneği Isparta Bölgesel Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 2013.

 

h. Barut İ. Karaciğer Hidatik Kist cerrahisi sonrası görülen komplikasyonların yönetimi, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014.

i. Barut İ. Akut Pankreatitte kanıta dayalı tıp temelinde Başlangıç Tedavisi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015.

 

 

ESERLER LİSTESİ

KİTAPTA BÖLÜM ÇEVİRİSİ:

 1. Mastery of Surgery; Çeviri Editörü: Doç. Dr. M. Mahir Özmen, Güneş Tıp Kitabevi, In; Nissen-Rosetti Antireflu Fundoplikasyonu (Açık Yöntem), s.704-11, 2011.
 2. Mastery of Surgery; Çeviri Editörü: Doç. Dr. M. Mahir Özmen, Güneş Tıp Kitabevi, In; Gastroözefageal Reflü için Modifiye Hill Onarımı, s.711-18, 2011.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ugras S, Dilek ON, Karaayvaz M, Dilek H, Peker O, Barut I, “Primary Leiomyosarcoma of the breast”, Surg Today, 27, 1082-5 (1997).

A2.  Kotan C, Er M, Ozbay B, Uzun K, Barut I, Ozgoren E, “Extrahepatic biliary obstruction caused by small cell lung cancer: a case report”, Acta Chir Belg, 101, 190-2 (2001).

A3. Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Akdeniz Y, Bulbul M, “Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst”, Yonsei Med J, 45, 356-8 (2004).

A4. Barut İ, Tarhan ÖR, Çerci C, Bülbül M, “Experience of ambulatory laparoscopic cholecystectomy in Turkish patients”, Eur J Gen Med, 2, 96-99 (2005).

A5. Barut I, Tarhan ORCerci CKarahan N, “Hypercalcemia syndrome. Coexisting hyperthyroidism, primary hyperparathyroidism and cancer of the gallbladder”, Saudi Med J, 26, 1119-21 (2005).

A6. Barut I, Tarhan ORCerci CAkdeniz YBulbul M, “Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient”, J Thorac Imaging, 20, 220-2 (2005).

A7. Barut I, Tarhan ORCerci CKaraguzel NAkdeniz YBulbul M, “Prognostic factors of peptic ulcer perforation”, Saudi Med J, 26, 1255-9 (2005).

A8. Tarhan ORBarut ISutcu RAkdeniz YAkturk O, “Pentoxifylline, a methyl xanthine derivative, reduces peritoneal adhesions and increases peritoneal fibrinolysis in rats”, Tohoku J Exp Med, 209, 249-55 (2006).

A9. Cerci C, Barut I, Tarhan Ö, Do Ru U, Baykal B, Soyipek S, Retroperitoneal barium extravasation during barium enema examination and bladder perforation. A case report”, Gazz Med Ital, 165, 95-7 (2006).

A10. Barut İ, Tarhan ÖR, Doğru U, Bülbül M, “Gallbladder duplication: diagnosed and treated by laparoscopy”, Eur J Gen Med, 3, 142-145 (2006).

 

A11. Tarhan ORBarut IDinelek H, “Gallbladder volvulus: Review of the literature and report of a case”, Turk J Gastroenterol,  17, 209-211 (2006).

A12. Barut ITarhan ORCiris MTasliyar E, “Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain”, Ann Saudi Med, 26, 388-90 (2006).

A13. Tarhan ORBarut ICerci C, “An interesting coexistence: Small bowel volvulus and small bowel diverticulosis”, Turk J Gastroenterol, 17, 300-304 (2006).

A14. Cerci C, Tarhan OR, Barut I, Bulbul M, “Three-port versus four-port laparoscopic cholecystectomy”, Hepatogastroenterology, 54, 15-16 (2007).

A15. Tarhan OR, Barut I, Akdeniz Y, Sutcu R, Cerci C, Bulbul M, “Fibrinolytic responses of human peritoneal fluid in laparoscopic cholecystectomy: A Prospective clinical study”, Surg Endosc, 22, 1008-13 (2008) Epub 2007 Sep 1.

A16. Barut ITarhan OR, Kapucuoglu N, Sutcu R, Akdeniz Y, “Lamotrigine reduces intestinal ischemia-reperfusion injury in the rat”, Shock, 28, 202-206 (2007).

A17. Barut ITarhan OR, Baykal B, Demir M, Celikbas B, “Higher incidence of cholelithiasis in chronic renal failure patients with secondary hyperparathyroidism undergoing peritoneal dialysis”, Ren Fail, 29, 453-457 (2007).

A18. Tarhan ÖR, Eroğlu E, Sezer T, Barut İ, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M, “Complications of Tenckhoff catheter insertion via rectus muscle-splitting technique: Six-year experience and review of the literature”, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 27, 44-51 (2007)

 

A19. Akdeniz Y, Tarhan ÖR, Barut İ, “Peritoneal adezyon oluşumu Dexpanthenol uygulaması ile azaltılabilir mi? Deneysel çalışma”, Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg, 13, 94-100, (2007)

 

A20. Tarhan OR, Barut I, Sezik M, “An evaluation of normal saline and taurolidine on intra-abdominal adhesion formation and peritoneal fibrinolysis.”, J Surg Res, 144, 151-157, (2008).

A21. Barut ITarhan ORKapucuoglu NSutcu RAkdeniz Y, “Effect of bencyclane fumarate on intestinal ischaemia reperfusion injury.” ANZ J Surg, 78, 476-81, (2008).

 

A22. Barut I, Tarhan OR, ”A rare variation of Amyand’s Hernia: Gangrenous appendicitis in an incarcerated inguinal hernia sac”, Eur J Gen Med, 5, 112-114 (2008)

 

A23. Tarhan OR, Barut I, Ozogul C, Bozkurt S, Baykara B, Bulbul M.” Structural deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A transmission electron microscopic study. Surg Endosc. 2013 Feb 8. [Epub ahead of print].

 

A24. Barut I, Kaya S. “Diagnostic value of C - reactive protein in bacterial translocation in experimental biliary obstruction. Adv Clin Exp Med.; 23(2):197-203 (2014)

 

A25. Barut I, Tarhan OR. “Caecum Perforation Due To Biliary Stent Migration”. Sau Med J; 35(7):747-49 (2014).

 

A26. Koca YS, Koca T, Barut I: Limy bile syndrome complicated with primary hyperparathyroidism. Case Rep Surg. 2015;2015:928217. doi: 10.1155/2015/928217. Epub 2015 Mar 3.

 

A27. Yildiz I, Koca YS, Barut I: Overlap of Acute Cholecystitis with Gallstones and Squamous Cell Carcinoma of the Gallbladder in an Elderly Patient. Case Rep Surg. 2015 (2015):767196, http://dx.doi.org/10.1155/2015/767196

 

A28. Kaya O, Koca YS, Barut I, Baspinar S, Sabuncuoglu MZ. L-carnitine reduces acute lung injury in experimental biliary obstruction. Saudi Med J. 2015 Sep;36(9):1046-52. doi: 10.15537/smj.2015.9.12206.

 

A29. Koca YS, Barut I, Koca T, Kaya O, Aktas RA. Acute Abdomen Caused by Brucellar Hepatic Abscess. Am J Trop Med Hyg. 2016 Jan 6;94(1):73-5. doi: 10.4269/ajtmh.15-0089. Epub 2015 Nov 2.

A30. Yıldız İ, Koca YS, Okur K, Barut İ. A tumoral mass (local recurrence of renal cell carcinoma) causing massive intraabdominal bleeding after blunt abdominal trauma. Int J Surg Case Rep. 2016;20:57-9. doi: 10.1016/j.ijscr.2016.01.001. Epub 2016 Jan 16.

 

A31. Yıldız İ, Koca YS, Barut İ. An unusual case of intraabdominal abscess and acute abdomen caused by axial torsion of a Meckel's diverticulum. Ann Med Surg (Lond). 2016 Feb 10;6:74-6. doi: 10.1016/j.amsu.2016.01.082. eCollection 2016.

 

A32. Yıldız İ, Koca YS, Avşar G, Barut İ. Tendency to Ingest Foreign Bodies in Mentally Retarded Patients: A Case with Ileal Perforation Caused by the Ingestion of a Teaspoon. Case Rep Surg. 2016;2016:8075432. doi: 10.1155/2016/8075432. Epub 2016 Feb 23.

 

A33. Okur SK, Koca YS, Yıldız İ, Barut İ. Right Hydronephrosis as a Complication of Acute Appendicitis. Case Rep Emerg Med. 2016;2016:3231862. doi: 10.1155/2016/3231862. Epub 2016 Mar 16.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. Dilek ON, Sekeroglu R, Tarakcioglu M, Barut I, Topal S, “The effect of surgery and intraperitoneal chemotherapy on serum ferritin”, XVI. International Congress of Clinical Chemistry, 8-12 July, 1996, London.

B2.  Aydin M, Atilla MK, Güler O, Barut I, Berktas M, Aydin S, “Influence of inguinal herniorrhaphies on the production of antisperm antibadies”, 6th World Congress of Endoscopic Surgery (IFSES) & 6th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery, 31 May–6 June, 1998, Rome.

B3.  Barut I, Ozturk O, “The evaluation of respiratory complications with pulmonary function tests on laparoscopic and open cholecystectomies”, 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 1- 4 November, 2001, Heraklion, Kreta.

B4. Barut I, “The efficacy of routine use of UDCA (Ursodeoxycholic acid) on the prevention of post-cholecystectomy symptoms following laparoscopic cholecystectomy”, 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 1- 4 November, 2001, Heraklion, Kreta.

B5. Barut I, Kotan C, Dilek FH, Dilek ON, “Preoperative peritoneal washing cytology and its relation with TNM classification in patients with gastric carcinoma”, 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 1- 4 November, 2001, Heraklion, Kreta.

B6Barut I, Kotan C, “Transduodenal sphyncteroplasty for intrabiliary rupture of hydatid disease”, European Surgical Week-Eurosurgery,  5-7 June, 2002, Lisboa.

B7. Barut I, Ozturk O, “Effects of total thyroidectomy on pulmonary function tests in hyperthyroidism" European Surgical Week-Eurosurgery,  5-7 June, 2002, Lisboa.

B8. Barut I, “Total thyroidectomy in the treatment of benign thyroid disease”, European Surgical Week-Eurosurgery,  5-7 June, 2002, Lisboa.

 

 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Dilek ON, Uğraş S, Barut İ, Karakök M, “Kolon anastomozlarında, extramukozal sütür tekniğinin iyileşmeye etkisi”, Yeni Tıp Dergisi, 12, 274-6 (1995).

C2. Dilek ON, Uğraş S, Dilek FH, Barut İ, “İntraabdominal tümörlerin rezeksiyonunu takiben gelişen peritoneal ve insizyonel tümör yayılımı”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 12, 237-9 (1996).

C3. Barut İ, Dilek ON, Yalçınkaya İ, Algün E, “Retroperitoneal apandisit perforasyonu ve plevral effüzyon”, Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg, 2, 218-220 (1996).

C4. Güler O, Aydın M, Demirtaş İ, Barut İ, “Tanı ve tedavi amacıyla yapılan rektal girişim komplikasyonları”, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 19, 211-3 (1997).

C5. Aydın M, Güler O, Barut İ, Özgören E, Dilek ON, “İnsizyonlar ve inguinal herni ilişkisi”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 235-7 (1997).

C6. Aydın M, Güler O, Uğraş S, Arslan H, Barut İ, “Ektopik paratiroid adenomu”, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13, 159-161 (1997).

C7. Aydın M, Güler O, Sakarya ME, Kotan Ç, Barut İ, “Safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinde ERCP'nin yeri ve önemi”, SDÜ Tıp Fak Derg, 4, 39-43 (1997).

C8. Kotan Ç, Aydın M, Güler O, Barut İ, “Koledok kistinin çok nadir bir komplikasyonu: Kistoduodenokolik fistül”, Van Tıp Dergisi, 5, 49-51 (1998).

C9. Kotan Ç, Barut İ, Kisli E, Taşdemir İ, “Benign bilier obstrüksiyonlar nedeniyle yapılan drenaj ameliyatlarının karşılaştırılması”, Van Tıp Dergisi, 5, 144-8 (1998).

C10. Kotan Ç, Barut İ, Sönmez R, Karaayvaz M, “Obstrüktif sol kolon patolojilerinde primer anastomoz prosedürlerinin değerlendirilmesi, "erken dönem sonuçlar"”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 8, 121-4 (1998).

C11. Kotan Ç, Karaayvaz M, Daşdemir İ, Barut İ, Özgören E, “İntraabdominal infeksiyonların cerrahi tedavisinde peritoneal kuru temizleme yönteminin etkinliği”, Van Tıp Dergisi, 6, 22-25 (1999).

C12. Kotan Ç, Özgören E, Barut İ, Sönmez R, Aras A, Çıkman Ö, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında ameliyat edilen mide kanserli hastalarda proksimal mide kanseri sıklığı”, Van Tıp Dergisi, 7, 16-19 (2000).

C13. Kotan Ç, Köseoğlu B, Barut İ, Aras A, Bilici S, Sönmez R, “Çocuk, erişkin ve yaşlı populasyonda akut apandisitin klinik özelliklerinin karşılaştırılması”, Van Tıp Dergisi, 7, 133-7 (2000).

C14. Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R, Dilek ON, “Yetişkinlerde akut intestinal obtrüksiyonların nadir bir sebebi olarak malrotasyon anomalisi: 3 olgu ve literatür sunumu”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 10, 18-21 (2000).

C15. Sönmez R, Kotan Ç, Algün E, Barut İ, Bayram İ, Söylemez Ö, “Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavisinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve frozen section'ın yeri”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 136-140 (2000).

C16. Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Yeşildal S, Eroğlu E, Bülbül M, “Genel Cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri”, SDÜ Tıp Fak Derg, 12, 26-29 (2005).

C17. Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Dinelek H, Bulbul M, “Primary torsion of the omentum as a rare cause of acute abdomen in adults: report of a case”, SDÜ Tıp Fak Derg, 12, 59-61 (2005).

C18. Karahan N, Başpınar Ş, Yıldırım M, Barut İ, “The use of Ber-EP4 antigen in the differential diagnosis of basosquamous carcinoma from squamous and basal cell carcinoma”, Türk Patoloji Dergisi, 22, 87-91 (2006)

C19. Şahin M, Cüre E, İşler M, Barut İ, “Elevated Ca 19-9 levels in patient with cholecystitis” Fırat Tıp Dergisi,12, 81-2 (2007).

C20. Dede M,  Barut İ, Tarhan ÖR, “Nadir bir ileus nedeni olarak Sklerodermanın intestinal tutulumu: Olgu sunumu”, SDÜ Tıp Fak Derg, 14, 33-35, (2007).

C21. Karahan N, Barut İ, Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Tarhan Ö, Çandır Ö, “Kolorektal Karsinomda CD24 Ekspresyonu”, Erciyes Tıp Dergisi, 30, 225-31, (2008).

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Taşdemir İ, Dilek ON, Aydın M, Dilek FH, Barut İ, “Pankreas tümörleri ve pankreatektomiler”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 1996.

D2. Güler O, Barut İ, Dilek ON, Aydın M, Daşdemir İ, Aras A, “Ekstraperitoneal ateşli silah yaralanmasının blast etkisiyle neden olduğu intraabdominal organ hasarı”, II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim, İstanbul, 1997.

D3. Aydın M, Daşdemir İ, Güler O, Dilek ON, Barut İ, “Stagnant loop sendromunu taklit eden sol kolon kanseri”, II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim, İstanbul, 1997.

D4. Özgören E, Dilek ON, Demirtaş İ, Gül A, Barut İ, “Proflaktik apandektomiler”, II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim, İstanbul, 1997.

D5. Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R, “Karın travmalarında diagnostik laparoskopinin yeri”, IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul, 2000.

D6. Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R, “Preperitoneal herni onarımında kullanılan laparoskopik ve açık Stoppa hernioplasti prosedürlerinin değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul, 2000.

D7. Barut İ, Kotan Ç, Güler O, Sönmez R, Arslantürk H, “İntraabdominal tümörlerin evrelemesinde laparoskopinin yeri”, IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul, 2000.

D8. Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R, “Laparoskopik Cerrahi sonrası trokar giriş yerinde gelişen insizyonel herniler”, IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul, 2000.

D9. Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R, “Laparoskopik kolesistektomilerde antibiyotik proflaksisi gereklimidir?”, IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, İstanbul, 2000.

D10. Barut İ, Yılmaz Ş, “Herni onarımında kullanılan Lichtenstein ve Stoppa Hernioplasti tekniklerinin değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2002.

D11. Tarhan OR, Barut İ, Dinelek H, Eroğlu E, Bülbül M, “Atrial fibrilasyona bağlı dalak infarktüsü”, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül- 5 Ekim, Kuşadası, 2003.

D12. Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Doğru U, Çelikbaş B, Bülbül M, “Akut pankreatit prognozunun önceden belirlenmesinde C-reaktif proteinin etkinliği”, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül- 5 Ekim, Kuşadası, 2003.

D13. Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Öztürk M, Bülbül M, “Palpe edilemeyen meme lezyonlarında iğne-tel lokalizasyonlu eksizyonel biyopsi”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim, Antalya, 2003.

D14. Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Akdeniz Y, Bülbül M, “Mastodinide çeşitli tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim, Antalya, 2003.

D15. Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Öztürk M, Dinelek H, Bülbül M, “Meme ağrısı şikayeti ile başvuran 434 kadın hastanın retrospektif analizi: Meme kanseri sıklığının değerlendirilmesi”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim, Antalya, 2003.

D16. Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Bülbül M, “Laparoskopik kolesistektomilerde trokar boyunca bupivacain uygulamasının postoperatif hasta konforu, analjezik ihtiyacı ve günlük aktivitelere dönüş süresi üzerine olan etkileri”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D17. Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M, “İnsizyonel herni onarımında prolene mesh ile onlay onarımın primer onarım tekniği ile karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D18. Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Eroğlu E, Bülbül M, “Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hastalarda saptanan tiroid karsinomu insidensi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D19. Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Eroğlu E, Çelikbaş B, Bülbül M, “Mide kanserli 75 olgunun retrospektif analizi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D20. Çerçi C, Tarhan ÖR, Barut İ, Bülbül M, “Rektal leiomyosarkom: Olgu sunumu”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D21. Barut İ, Çerçi C, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Kumbul K, Bülbül M, “Kolorektal kanserli 138 olgunun retrospektif analizi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D22. Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M, “Tip II Mirizzi sendromu tedavisinde Roux-en-Y Hepatojejunostomi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D23. Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M, “Endemik guatr bölgesinde bulunan hastanemizde multinodüler guatr nedeniyle yapılan tiroidektomilerde komplikasyon oranları: Retrospektif analiz”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D24. Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M, “Bir üniversite hastanesinde yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D25. Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Eroğlu E, Doğru U, Bülbül M, “Tamamlayıcı tiroidektomi örneklerindeki tiroid kanseri insidansı”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D26. Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Kumbul K, Çelikbaş B, Dede M, Bülbül M, “Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimlerinde görev yapan hekimlerin genel morfolojik, demografik ve sosyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D27. Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Yeşildal S, Bülbül M, “Daha önce laparotomi geçirmemiş ve belirgin hernisi bulunmayan hastalardaki ince barsak obstrüksiyon nedenleri”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

D28. Çiriş M, Karahan N, Kapucuoğlu N, Bircan S, Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Çandır Ö, “Primer olarak karaciğer dışı nedenlerle laparotomi uygulanan olgularda intraoperatif karaciğer biyopsileri ve cerrahi hepatit. 20 olguluk değerlendirme”, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan, Isparta, 2004.

D29. Akdeniz Y, Çerçi C, Barut İ, Tarhan Ö, Karahan N, “Akciğer kanserinin izole metastazına bağlı ortaya çıkan spontan dalak rüptürü: Olgu sunumu”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

D30. Çerçi C, Çerçi SS, Barut İ, Dede M, Tarhan Ö, Kapucuoğlu N, “Toksik multinodüler guatrlı hastalarda tiroid kanseri”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

D31. Barut İ, Tarhan ÖR, Dede M, Bülbül M, “Kolorektal kanserlerde multisentrisite oranları”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.

D32. Barut İ, Tarhan ÖR, Akdeniz Y, Kapucuoğlu N, “Nadir görülen bir anal kanal tümörü olgusu: Rektal malign melanom”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.

D33. Barut İ, Tarhan ÖR, Yeşildal S, Bülbül M, “Mide kanserinde stump karsinoması oranı ve tedavi yaklaşımı”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.

D34. Tarhan ÖR, Barut İ, Baylara B, Özoğul C, Bozkurt S, Bülbül M, “Laparoskopik kolesistektomi mezotel ultrastrüktürünü etkiliyor mu?”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

D35. Barut İ, Tarhan ÖR, “Biliyer stent migrasyonuna bağlı çekum perforasyonu olgusu”, 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 5-8 Mart, Bursa, 2009.

D36. Çelikbaş B, Barut İ, Tarhan ÖR, Kapucuoğlu N, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde caffeic acid phenethyl ester’in akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 5-8 Mart, Bursa, 2009.

D37. Barut İ, Gülmen Ş, “Ana hepatik safra yolu kısmi eksikliğinin safen ven yaması kullanılarak onarımı: olgu sunumu”, 10. Hepatopankreatobilier cerrahi kongresi, 7-9 Nisan, Antalya, 2011.

D38. Başpınar Ş, Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Çiriş M, Barut İ, Güzel A, “Rektum adenokarsinomu ve renal hücreli karsinom birlikteliği”, 23. Ulusal Patoloji kongresi, 6-10 Kasım, Çeşme, 2013.

D39. Barut İ, “Bir HPB Cerrahi birimi kurmanın dayanılmaz hafifliği”, 11. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 13-17 Kasım, Antalya, 2013.

D40. Dinelek H, Barut İ, Tolan K, Kaya S, Bircan S, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Beta Glukanın Bakteriyel translokasyonu önlemedeki etkinliği”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D41. Kaya Ö, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Sütçü R, Başpınar Ş, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Karnitinin Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D42. Göçer A, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Kumbul D, Bircan S, Bülbül M, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Pentoksifilinin Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D43. Sözen İ, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Uz E, Bozkurt KK, Kaya S, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Karnitinin bakteri translokasyonu üzerine etkileri”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D44. Bülbül MT, Karaköse O, Pülat H, Sabuncuoğlu MZ, Barut İ, “Femoral hernilere yaklaşımımız”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D45. Karaköse O, Benzin MF, Pülat H, Sabuncuoğlu MZ, Barut İ, “Planlı relaparotomilerde Bogota Bag uygulanması ve mortaliteyi etki eden faktörler”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D46. Bülbül MT, Sabuncuoğlu MZ, Benzin MF, Avşar G, Barut İ, “Gebelikte Akut kolesistit”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

D47. Sabuncuoğlu MZ, Benzin MF, Karaköse O, Pülat H, Barut İ, “Safra kesesi kanseri deneyimimiz”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.

   

E. Uluslararası Yayınların SCI-Expanded Atıfları:

A1. Ugras S, Dilek ON, Karaayvaz M, Dilek H, Peker O, Barut I, “Primary Leiomyosarcoma of the breast”, Surg Today, 27, 1082-5 (1997).

 1. Hussien M, Sivananthan S, Anderson N, et al.” Primary leiomyosarcoma of the breast: diagnosis, management and outcome. A report of a new case and review of literature”, Breast, 10, 530-4 (2001).
 2. Shinto O, Yashiro M, Yamada N, et al. “Primary leiomyosarcoma of the breast: Report of a case”, Surg Today, 32, 716-9 (2002).
 3. Kusama R, Fujimori M, Hama Y, et al. “Stromal sarcoma of the breast with leiomyosarcomatous pattern”, Pathol Int, 52, 534-9 (2002).
 4. Wei XJ, Hiotis K, Garcia R, et al. “Leiomyosarcoma of the breast: A difficult diagnosis on fine-needle aspiration biopsy”, Diagn Cytopathol, 29, 172-8 (2003).
 5. Luh SP, Huang LC, Huang CS, et al. “Primary leiomyosarcoma of the nipple-areola complex: Report of a case and review of literature”, J Zhejiang Univ Sci B, 9, 109-113 (2008).
 6. Sandhya B, Babu V, Parthasarathy G, et al. “Primary leiomyosarcoma of the breast: A case report and review of literature”, Indian J Surgery, 72, 286-8 (2010).
 7. Kamio T, Nishizawa M, Aoyama K, et al.” Primary Leiomyosarcoma of the Breast Treated by Partial Resection of the Breast Including Nipple and Areola: Report of a Case”, Surg Today, 40, 1063-67 (2010).
 8. Fujita Noriko, Kimura Ryo, Yamamura Jun, et al. “Leiomyosarcoma of the breast: A case report and review of the literature about therapeutic management”, Breast, 20, 389-393 (2011).
 9. Yener O, Aksoy F, “Leiomyosarcoma of the female breast: report of a case”, Indian J Surg, 75, 90-2 (2013)

A2. Kotan C, Er M, Ozbay B, Uzun K, Barut I, Ozgoren E, “Extrahepatic biliary obstruction caused by small cell lung cancer: a case report”, Acta Chir Belg, 101, 190-2 (2001).

 1. Athanasakis E, Mouloudi E, Prinianakis G, et al.”Metastatic liver disease and fulminant hepatic failure: presentation of a case and review of the literature”, Eur J Gastroenterol Hepatol, 15 , 1235-1240 (2003). 
 2. Pericleous S, Mukherjee S, Hutchins RR, “Lung adenocarcinoma presenting as obstructive jaundice: a case report and review of literature”,  World J Surg Oncol,  6, 120 ( 2008). 
 3. Belhassen-Garcia M, Velasco-Tirado V, Carpio-Perez A, et al. “Acute pancreatitis and obstructive jaundice secondary to metastases from lung cancer”, Gastroenterol Hepatol, 32, 697-701 (2009).
 4. Gonlugur U, Mirici A, Karatag O, Kosar S. Solitary pancreatic metastases of small cell lung cancer. Kaohsiung J Med Sci. 2013 Mar;29(3):176-7. doi: 10.1016/j.kjms.2012.08.030. Epub 2012 Nov 26.
 5. Gonlugur U, Mirici A, Karaayvaz M, “Pancreatic involvement in small cell lung cancer.”, Radiol Oncol, 48, 11-9, doi: 10.2478/raon-2013-0022. (2014).

A3. Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Akdeniz Y, Bulbul M, “Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst”, Yonsei Med J, 45, 356-8 (2004).

 1. Shatnawi NJ, Bani-Hani KE, “Unusual causes of mechanical small bowel obstruction”, Saudi Med J, 26, 1546-1550 (2005).
 2. Kriaa S, Hafsa C, Majdoub S, et al. “Caecal volvulus with calcified mesenteric cyst”, Arch Pediatr, 14, 924-925,(2007).
 3. Fan HL, Chen TW, Hong ZJ, et al. “Volvulus of Small Intestine: Rare Complication of Mesenteric Pseudocyst”, Z Gastroenterol, 47, 1208-10 (2009).
 4. Vadala S, Caldarera G, Volti GL, et al. “Laparoscopic enucleation of a jejunal mesenteric cyst: a case report”, Clin Ter, 161, 63-64 (2010).
 5. Mokhtari M, Kumar PV. Cytologic findings of urogenital mesenteric cyst. Arch Iran Med. 2013 Jul;16(7):436-8. doi: 013167/AIM.0015.

A5. Barut I, Tarhan ORCerci CKarahan N, “Hypercalcemia syndrome. Coexisting hyperthyroidism, primary hyperparathyroidism and cancer of the gallbladder”, Saudi Med J, 26, 1119-21 (2005).

     a. Alfadda A, Malabu UH, El-Desouki MI, et al., “Treatment of Graves' hyperthyroidism - prognostic factors for outcome”, Saudi Med J,  28, 225-230, (2007).

A6. Barut ITarhan ORCerci CAkdeniz YBulbul M, “Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient”, J Thorac Imaging, 20, 220-2 (2005).

 1. Mentes O, Balkan M, Kesim E, et al., “Larrey hernia complicated with colonic obstruction in a 77-year-old woman a case report”, Acta Chir Belg, 107, 432-435, (2007),
 2. Horton JD, Hofmann LJ, Hetz SP, “Presentation and management of Morgagni hernias in adults: a review of 298 cases”, Surg Endosc,  22, 1413-1420 (2008),
 3. Pironi D, Palazzini G, Arcieri S, et al., “Laparoscopic diagnosis and treatment of diaphragmatic Morgagni hernia. Case report and review of the literature”, Ann Ital Chir, 79,   29-36 (2008),   
 4. Canosa MA, Fernandez LA, Vigo MS, et al., “Incarcerated Morgagni's hernia in an adult “,  Rev Esp Enferm Dig, 100,  438-439 (2008)
 5. Yildirim B, Dumlu GS, Unal S, et al., “The hernia of Morgagni presenting as acute renal failure and alkalosis: an unusual case”, Clin Nephrol,  70,  449-450 (2008),
 6. Gedik E.; Tuncer M. C.; Onat S.; et al. “A review of Morgagni and Bochdalek hernias in adults”, Folia Morphologica, 70, 5-12 (2011)
 7. Kaptanoglu B.; Yildiz M.; Tas A.; et al. “Large-Bowel Obstruction as a Late Sequela of Retrosternal Diaphragmatic Hernia”, Zeitschrift fur gastroenterologie, 49, 986-989 (2011) 
 8. Sayir F, Cobanoglu U, Bilici S. et al. Diaphragmatic herniation diagnosed at a late stage: an evaluation of eight cases. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 20 (2), 300-6   (2012).
 9. Rosales-Zabal JM, Romero-Ordoñez MA, Palma-Carazo F, et al. Images in emergency medicine. Young woman with vomiting, dyspnea, and chest pain. Morgagni’s hernia with intestinal obstruction. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):692,798. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.05.011.
 10. Zadro Z, Frketi? I, Boban Z, Zadro AS, Fuduri? J, Veir Z, Jurjevi? Z. Hernia of Morgagni--case report. Coll Antropol. 2012 Dec;36(4):1467-9.
 11. Alvite Canosa, M.; Alonso Fernández, L.; Seoane Vigo, M.; et al. “Incarcerated Morgagni’s hernia in an adul”, Revista Española de Enfermedades Digestivas , 100 (7):438-9 (2008).
 12. Zadro Z1, Frketi? I, Boban Z, Zadro AS, Fuduri? J, Veir Z, Jurjevi? Z. Hernia of Morgagni--case report. Coll Antropol. 2012 Dec;36(4):1467-9.

A7. Barut ITarhan ORCerci CKaraguzel NAkdeniz YBulbul M, “Prognostic factors of peptic ulcer perforation”, Saudi Med J, 26, 1255-9 (2005).

 1. Moller MH, Adamsen S, Wojdemann M, et al., “Perforated peptic ulcer: How to improve outcome?”, Scand J Gastroenterol, 44, 15-22 (2009)
 2. Moller MH, Shah K, Bendix J, et al., “Risk factors in patients surgically treated for peptic ulcer perforation”, Scand J Gastroenterol, 44, 145-U13 (2009),
 3. Di Carlo I, Pulvirenti E, Toro A,” Use of a Fibrinogen- and Thrombin-Coated Patch for Peptic Ulcer Perforation Repair”, Hepatogastroenterology, 56, 575-77 (2009).
 4. Arveen S, Jagdish S, Kadambari D., “Perforated Peptic Ulcer in South India: An Institutional Perspective”, World J Surg, 33, 1600-4 (2009).
 5. Moller MH, Adamsen S, Thomsen RW, et al. “Preoperative prognostic factors for mortality in peptic ulcer perforation: a systematic review”, Scand J Gastroenterol, 45, 785-805 (2010).
 6. Moller M. H.; Adamsen S.; Thomsen R. W.; et al. “Multicentre trial of a perioperative protocol to reduce mortality in patients with peptic ulcer perforation” Br J Surg, 98, 802-810 (2011).
 7. Hemmer PH, de Schipper JS, van Etten B, Pierie JP, Bonenkamp JJ, de Graaf PW, Karsten TM. Results of surgery for perforated gastroduodenal ulcers in a Dutch population. Dig Surg. 2011;28(5-6):360-6. doi: 10.1159/000331320. Epub 2011 Nov 12.
 8. Møller MH, Adamsen S, Thomsen RW, Møller AM; Peptic Ulcer Perforation (PULP) trial group. Multicentre trial of a perioperative protocol to reduce mortality in patients with peptic ulcer perforation. Br J Surg. 2011 Jun;98(6):802-10. doi: 10.1002/bjs.7429. Epub 2011 Mar 25.
 9. Gökakın AK, Kurt A, Atabey M, Koyuncu A, Topçu O, Aydın C, Sen M, Akgöl G. The impact of Ramadan on peptic ulcer perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Jul;18(4):339-43. doi: 10.5505/tjtes.2012.61257.
 10. Ugochukwu AI, Amu OC, Nzegwu MA, Dilibe UC. Acute perforated peptic ulcer: On clinical experience in an urban tertiary hospital in south east Nigeria. Int J Surg. 2013;11(3):223-7. doi: 10.1016/j.ijsu.2013.01.015. Epub 2013 Feb 9.
 11. Thorsen K, Søreide JA, Søreide K. Scoring systems for outcome prediction in patients with perforated peptic ulcer. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013 Apr 10;21:25. doi: 10.1186/1757-7241-21-25.

A8. Tarhan ORBarut ISutcu RAkdeniz YAkturk O, “Pentoxifylline, a methyl xanthine derivative, reduces peritoneal adhesions and increases peritoneal fibrinolysis in rats”, Tohoku J Exp Med, 209, 249-55 (2006).

 1. Tarhan OR, Barut I, Sezik M, “An evaluation of normal saline and taurolidine on intra-abdominal adhesion formation and peritoneal fibrinolysis”, J Surg Res, 144, 151-157 (2008),
 2. Akdeniz Y, Tarhan ÖR, Barut İ, “Can dexpanthenol prevent peritoneal adhesion formation? An experimental study”, Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg, 13, 94-100, (2007)
 3. Reed KL, Stucchi AF, Becker JM, “Pharmacologic inhibition of adhesion formation and peritoneal tissue-type plasminogen activator activity”, Semin Reprod Med,  26, 331-340 (2008), 
 4. Alpay Z, Saed GM, Diamond MP, “Postoperative adhesions: From formation to prevention”, Semin Reprod Med,  26, 313-321 (2008) 
 5. Lim R, Morrill JM, Prushik SG, et al., “An FDA approved neurokinin-1 receptor antagonist is effective in reducing intraabdominal adhesions when administered intraperitoneally, but not orally”, J Gastrointest Surg, 12, 1754-1761 (2008),
 6. Reed KL, Stucchi AF, Leeman SE, et al.” Inhibitory Effects of a Neurokinin-1 Receptor Antagonist on Postoperative Peritoneal Adhesion Formation”, Neural Signaling: Opportunities For Novel Diagnostic Approaches And Therapies  Book Series: Ann N Y Acad Sci, 1144, 116-126 (2008),
 7. Reed KL, Stucchi AF, Becker JM, “The Peritoneal Fibrinolytic Response to Conventional and Prolonged Surgery Is Similar”, J Surg Res, 152, 175-177 (2009)
 8. Kamel Remah M, “Prevention of postoperative peritoneal adhesions”, Eur J Obst & Gyne Rep Bio, 150, 111-118 (2010)
 9. Ward Brian C.; Panitch Alyssa, “Abdominal Adhesions: Current and Novel Therapies”, J Surg Res, 165, 91-111 (2011)
 10. Smith James F.; Shindel Alan W.; Huang Yun-Ching; et al. “Pentoxifylline treatment and penile calcifications in men with Peyronie's disease”, Asian J Andrology, 13, 322-325 (2011)
 11. Durmus A. S.; Yildiz H.; Yaman M.; et al.,” The effects of heparin and pentoxifylline on prevention of intra-abdominal adhesions in rat uterine horn models: histopathological and biochemical evaluations”, Revue de Medecine Veterinaire, 162, 192-203 (2011)
 12. Legien Malgorzata; Ratajczak Kornel, “Prevention of postoperative adhesions - a review of methods”, Medycyna Weterynaryjna, 67, 678-682 (2011) 
 13.  Boztosun A, Piçnak A, Kosar MI, Gulturk S, Cetin A. Effects of methylene blue, pentoxyphylline and enoxaparin on postoperative adhesion formation and markers of angiogenesis in a rat uterine horn model. Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(1):89-95.
 14. Köksal N, Uzun MA, Ozkan OF, Kayahan M, Ipçioğlu OM, Günerhan Y, Ergün E, Güneş P. Effects of hemoperitoneum on wound healing and fibrinolytic activity in colonic anastomosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Jul;18(4):283-8. doi: 10.5505/tjtes.2012.65289.
 15. Ambler DR, Fletcher NM, Diamond MP, Saed GM. Effects of hypoxia on the expression of inflammatory markers IL-6 and TNF-a in human normal peritoneal and adhesion fibroblasts. Syst Biol Reprod Med. 2012 Dec;58(6):324-9. doi: 10.3109/19396368.2012.713439. Epub 2012 Oct 8.
 16. Fisher EM, Khan M, Salisbury R, Kuppusamy P. Noninvasive monitoring of small intestinal oxygen in a rat model of chronic mesenteric ischemia. Cell Biochem Biophys. 2013 Nov;67(2):451-9. doi: 10.1007/s12013-013-9611-y.

 

A12. Barut ITarhan ORCiris MTasliyar E, “Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain”, Ann Saudi Med, 26, 388-90 (2006).

 1. Imai A, Ichigo S, Takagi H, Matsunami K, Watanabe S, Murase T, Ikeda T. Pelvic tumors with normal-appearing shapes of ovaries and uterus presenting as an emergency (Review). Oncol Lett. 2012 Jul;4(1):10-14. Epub 2012 Apr 23.

A14. Cerci C, Tarhan OR, Barut I, Bulbul M, “Three-port versus four-port laparoscopic cholecystectomy”, Hepatogastroenterology, 54, 15-16 (2007),

 1. Leroy J, Cahill RA, Peretta S, et al., “Single Port Sigmoidectomy in an Experimental Model With Survival “,Surg Innov, 15, 260-265 (2008)
 2. Pereira-Graterol Freddy; Siso-Calderon Luis, “Technical considerations during laparoscopic cholecystectomy in a patient with situs inversus totalis”, Cirugia Y Cirujanos, 77, 139-142 (2009)
 3. Abe Nobutsugu; Takeuchi Hirohisa; Ueki Hisayo; et al., “Single-port endoscopic cholecystectomy: a bridge between laparoscopic and translumenal endoscopic surgery”, J Hepato-Biliary-Panc Surg, 16, 633-638 (2009)
 4.  Sun Shaoliang; Yang Kehu; Gao Mingtai; et al., “Three-Port Versus Four-Port Laparoscopic Cholecystectomy: Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials”, World J Surg, 33, 1904-1908 (2009)
 5. Rocha G Marcos, “Laparoscopic cholecystectomy: Two ports Access”, Revista Chilena de Cirugia, 62, 83-86 (2010)
 6. Chalkoo Mushtaq; Ahangar Shahnawaz; Durrani Abdul Munnon, “Is Fourth Port Really Required in Laparoscopic Cholecystectomy?”, Indian J Surg, 72, 373-376 (2010)
 7.  Thakur Varsha; Schlachta Christopher M.; Jayaraman Shiva, “Minilaparoscopic Versus Conventional Laparoscopic Cholecystectomy A Systematic Review and Meta-analysis”, Annals of Surg, 253, 244-258 (2011)
 8. Asakuma M.; Hayashi M.; Komeda K.; et al. “Impact of single-port cholecystectomy on postoperative pain”, Br J Surg, 98, 991-995 (2011).
 9. Cho YB, Park CH, Kim HC, Yun SH, Lee WY, Chun HK. Single-incision laparoscopic surgery in a survival animal model using a transabdominal magnetic anchoring system. Surg Endosc. 2011 Dec;25(12):3934-8. doi: 10.1007/s00464-011-1809-8. Epub 2011 Jun 30.
 10. Choi SH, Hwang HK, Kang CM, Lee WJ. Single-fulcrum laparoscopic cholecystectomy: a single-incision and multi-port technique. ANZ J Surg. 2012 Jul-Aug;82(7-8):529-34. doi: 10.1111/j.1445-2197.2012.06125.x. Epub 2012 Jul 8.
 11. Sajid MS, Ladwa N, Kalra L, Hutson KK, Singh KK, Sayegh M. Single-incision laparoscopic cholecystectomy versus conventional laparoscopic cholecystectomy: meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials. World J Surg. 2012 Nov;36(11):2644-53. doi: 10.1007/s00268-012-1719-5.
 12. Wu XS, Shi LB, Gu J, Dong P, Lu JH, Li ML, Mu JS, Wu WG, Yang JH, Ding QC, Zhang L, Liu YB. Single-incision laparoscopic cholecystectomy versus multi-incision laparoscopic cholecystectomy: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2013 Mar;23(3):183-91. doi: 10.1089/lap.2012.0189. Epub 2012 Dec 12.
 13.  Gurusamy KS, Vaughan J, Rossi M, Davidson BR. Fewer-than-four ports versus four ports for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 20;2:CD007109. doi: 10.1002/14651858.CD007109.pub2.
 14. Li L, Tian J, Tian H, Sun R, Wang Q, Yang K. The efficacy and safety of different kinds of laparoscopic cholecystectomy: a network meta analysis of 43 randomized controlled trials. PLoS One. 2014 Feb 28;9(2):e90313. doi: 10.1371/journal.pone.0090313. eCollection 2014.
 15. ROCHA G, MARCOS. Laparoscopic cholecystectomy: Two ports Access. Revista chilena de cirugía  Volume: 62   Issue: 1   Pages: 83-86   Published: 2010.
 16. Mayir B, Dogan U, Koc U, Aslaner A, Bılecık T, Ensarı CO, Cakir T, Oruc MT. Safety and effectiveness of three-port laparoscopic cholecystectomy. Int J Clin Exp Med. 2014 Aug 15;7(8):2339-42. eCollection 2014.
 17. Hiraki M1, Takemasa I, Uemura M, Haraguchi N, Nishimura J, Hata T, Mizushima T, Yamamoto H, Doki Y, Mori M. Evaluation of invasiveness in single-site laparoscopic colectomy, using "the PainVision™ system" for quantitative analysis of pain sensation. Surg Endosc. 2014 Nov;28(11):3216-23. doi: 10.1007/s00464-014-3594-7. Epub 2014 Jul 16.

A15. Tarhan OR, Barut I, Akdeniz Y, Sutcu R, Cerci C, Bulbul M, “Fibrinolytic responses of human peritoneal fluid in laparoscopic cholecystectomy: A Prospective clinical study”, Surg Endosc, 22, 1008-13 (2008) Epub 2007 Sep 1.

 1. Brokelman WJ, Lensvelt M, Borel Rinkes IH, Klinkenbijl JH, Reijnen MM. Peritoneal changes due to laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2011 Jan;25(1):1-9. doi: 10.1007/s00464-010-1139-2. Epub 2010 Jun 15.
 2. Matsuzaki S, Botchorishvili R, Jardon K, Maleysson E, Canis M, Mage G. Impact of intraperitoneal pressure and duration of surgery on levels of tissue plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-1 mRNA in peritoneal tissues during laparoscopic surgery. Hum Reprod. 2011 May;26(5):1073-81. doi: 10.1093/humrep/der055. Epub 2011 Mar 9.
 3. Tarhan OR, Barut I, Ozogul C, Bozkurt S, Baykara B, Bulbul M. Structural deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A transmission electron microscopic study. Surg Endosc. 2013 Aug;27(8):2744-50. doi: 10.1007/s00464-013-2801-2. Epub 2013 Feb 8.

A16. Barut ITarhan OR, Kapucuoglu N, Sutcu R, Akdeniz Y, “Lamotrigine reduces intestinal ischemia-reperfusion injury in the rat”, Shock, 28, 202-206 (2007).

     a. Lowry SF, “What's new in Shock, August 2007?”, Shock, 28, 127-129, 2007).

b. Namazi H, “Sodium nitroprusside as a nitric oxide donor in a rat intestinal ischemia reperfusion model: A novel molecular mechanism”,  Clinics, 63, 405-405 (2008),

c. Turut H, Kurutas EB, Bulbuloglu E, et al.,” Zinc Aspartate Alleviates Lung Injury Induced by Intestinal Ischemia-Reperfusion in Rats”, J Surg Res, 151, 62-67 (2009)

d. Arumugam Thiruma V.; Okun Eitan; Tang Sung-Chun; et al.,” Toll-like Receptors in Ischemia-Reperfusion injury”, Shock, 32, 4-16 (2009)

e. Rong Ling; Chen Yuqing; He Mudan; et al.,” Panax notoginseng saponins attenuate acute lung injury induced by intestinal ischaemia/reperfusion in rats”, Respirology, 14, 890-898, 2009.

f. Liu Q, Li J, Wang J, Li J, Janicki JS, Fan D. Effects and mechanisms of chinese herbal medicine in ameliorating myocardial ischemia-reperfusion injury. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:925625. doi: 10.1155/2013/925625. Epub 2013 Oct 31.

g. Guzel A, Kanter M, Guzel A, Yucel AF, Erboga M. Protective effect of curcumin on acute lung injury induced by intestinal ischaemia/reperfusion. Toxicol Ind Health. 2013 Aug;29(7):633-42. doi: 10.1177/0748233711430984. Epub 2012 Jan 17.

h. Ozkul A, Sair A, Akyol A, Yenisey C, Dost T, Tataroglu C. Effects of lithium and lamotrigine on oxidative-nitrosative stress and spatial learning deficit after global cerebral ischemia. Neurochem Res. 2014 May;39(5):853-61. doi: 10.1007/s11064-014-1281-7. Epub 2014 Mar 25.

A17. Barut ITarhan OR, Baykal B, Demir M, Celikbas B, “Higher incidence of cholelithiasis in chronic renal failure patients with secondary hyperparathyroidism undergoing peritoneal dialysis”, Ren Fail, 29, 453-457 (2007).

 1. Kazama JJ, Kazama S, Koda R, et al.,” The Risk of Gallbladder Stone Formation Is Increased in Patients with Predialysis Chronic Kidney Disease but Not Those Undergoing Chronic Hemodialysis Therapy”, Nephron Clin Pract, 111, C167-C172 (2009),
 2. Shin JI, Lee JS, “Comment on: Bartter syndrome and cholelithiasis in an infant: is this a mere coincidence? (Eur J Pediatr 2008;167(1):109-110)”, Eur J Pediatr, 168, 371-372 (2009)
 3. Demiralay E, Altaca G. Comparıson Of Prolıferatıve Actıvıty In Parathyroıd Glands In Prımary And Secondary Hyperparathyroıdısm. Acta Endocrınologıca-Bucharest , 7 (4), 513-521 (2011).
 4. Hung SC, Liao KF, Lai SW, Li CI, Chen WC. Risk factors associated with symptomatic cholelithiasis in Taiwan: a population-based study. BMC Gastroenterol. 2011 Oct 17;11:111. doi: 10.1186/1471-230X-11-111.
 5. Cariati A. Blackberry pigment (whitlockite) gallstones in uremic patient. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2013 Apr;37(2):e69-72. doi: 10.1016/j.clinre.2012.08.004. Epub 2012 Sep 5.
 6. Gençtoy G1, Ayidağa S, Ergun T, Lakadamyalı H, Erbayrak M, Sezer S. Increased frequency of gallbladder stone and related parameters in hemodialysis patients. Turk J Gastroenterol. 2014 Feb;25(1):54-8. doi: 10.5152/tjg.2014.4854.

A18. Tarhan ÖR, Eroğlu E, Sezer T, Barut İ, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M, “Complications of Tenckhoff catheter insertion via rectus muscle-splitting technique: Six-year experience and review of the literature”, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 27, 44-51 (2007).

 1. Taskesen F, Arikanoglu Z, Uslukaya O, Aliosma-Noglu I, Oguz A, Guzel A, Tas I. Laparoscopic salvage for malfunctioning of peritoneal dialysis catheters. Minerva Chir. 2012 Dec;67(6):505-9.

 

 A19. Akdeniz Y, Tarhan ÖR, Barut İ, “Peritoneal adezyon oluşumu Dexpanthenol uygulaması ile azaltılabilir mi? Deneysel çalışma”, Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg, 13, 94-100, (2007)

 1. Kirdak T, Uysal E, Korun N, “Assessment of effectiveness of different doses of methylprednisolone on intraabdominal adhesion prevention”,  Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg, 14, 188-191 (2008).
 2. Gunaydin M, Guvenc D, Yildiz L; et al. Comparison of Substances Used for Prevention of Intra-Abdominal Adhesions: An Experimental Study in Rats. Turkıye Klınıklerı Tıp Bılımlerı Dergısı, 32 (2), 337-345 (2012).
 3. Köksal N, Uzun MA, Ozkan OF, Kayahan M, Ipçioğlu OM, Günerhan Y, Ergün E, Güneş P. Effects of hemoperitoneum on wound healing and fibrinolytic activity in colonic anastomosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Jul;18(4):283-8. doi: 10.5505/tjtes.2012.65289.

A20. Tarhan OR, Barut I, Sezik M, “An evaluation of normal saline and taurolidine on intra-abdominal adhesion formation and peritoneal fibrinolysis.”, J Surg Res, 144, 151-157, (2008).

 1. Reed KL, Stucchi AF, Becker JM, “Pharmacologic inhibition of adhesion formation and peritoneal tissue-type plasminogen activator activity”, Semin Reprod Med, 26, 331-340 (2008),
 2. Buyne OR, Bleichrodt RP, van Goor H, et al.,” Plasminogen activator, but not systemic antibiotic therapy, prevents abscess formation in an experimental model of secondary peritonitis”,  Br J Surg, 95, 1287-1293 (2008),
 3. Kouritas V. K.; Tepetes K.; Christodoulides G.; et al.,” Permeability Alterations after Surgical Trauma in Normal Rabbit Peritoneum”, Eur Surg Res, 45, 113-119 (2010)
 4. Saber Aly, “ffect of honey versus intergel in intraperitoneal adhesion prevention and colonic anastomotic healing: A randomized controlled study in rats”, Int J Surg, 8, 121-127 (2010)
 5. Caruso Francesco; Darnowski James W.; Opazo Cristian; et al.,” Taurolidine Antiadhesive Properties on Interaction with E. coli; Its Transformation in Biological Environment and Interaction with Bacteria Cell Wall”, Plos One, 5, e8927 (2010)
 6. Neary Peter M.; Hallihan Patrick; Wang Jiang H.; et al., “The Evolving Role of Taurolidine in Cancer Therapy”, Ann Surg Oncology, 17, 1135-1143 (2010)
 7. Comert M; Karakaya K; Barut F; et al., “Does intraabdominal use of Ankaferd Blood Stopper cause increased intraperitoneal adhesions?”, Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg,16, 383-389 (2010)
 8. Ward BC.; Panitch A, “Abdominal Adhesions: Current and Novel Therapies”, J Surg Res, 165, 91-111 (2011)
 9. Maciver AH, McCall M, James Shapiro AM. Intra-abdominal adhesions: cellular mechanisms and strategies for prevention. Int J Surg. 2011;9(8):589-94. doi: 10.1016/j.ijsu.2011.08.008. Epub 2011 Sep 23.
 10. Panahi F, Sadraie SH, Khoshmohabat H, Shahram E, Kaka G, Hosseinalipour M. Macroscopic and pathological assessment of methylene blue and normal saline on postoperative adhesion formation in a rat cecum model. Int J Surg. 2012;10(9):537-41. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.08.009. Epub 2012 Aug 27.
 11. Erdemoglu E, Seçkin B, Günyeli I, Güney M, Seçkin M, Mungan T. Reduction of postoperative adhesions by trimetazidine: an experimental study in a rat model. Arch Gynecol Obstet. 2012 Mar;285(3):757-61. doi: 10.1007/s00404-011-2072-x. Epub 2011 Sep 10.
 12. Arweiler NB, Auschill TM, Sculean A. Antibacterial effect of taurolidine (2%) on established dental plaque biofilm. Clin Oral Investig. 2012 Apr;16(2):499-504. doi: 10.1007/s00784-011-0526-y. Epub 2011 Mar 1.
 13. Arlt MJ, Walters DK, Banke IJ, Steinmann P, Puskas GJ, Bertz J, Rentsch KM, Ehrensperger F, Born W, Fuchs B. The antineoplastic antibiotic taurolidine promotes lung and liver metastasis in two syngeneic osteosarcoma mouse models and exhibits severe liver toxicity. Int J Cancer. 2012 Sep 1;131(5):E804-12. doi: 10.1002/ijc.27378. Epub 2012 Jan 11.
 14. Lou W, Zhang H, Ma J, Zhang D, Liu C, Wang S, Deng Z, Xu H, Liu J. In vivo evaluation of in situ polysaccharide based hydrogel for prevention of postoperative adhesion. Carbohydr Polym. 2012 Oct 1;90(2):1024-31. doi: 10.1016/j.carbpol.2012.06.037. Epub 2012 Jun 21.
 15. Byun CS, Park IK, Shim HS, Bae MK, Lee CY, Chung KY. Taurolidine: a new alternative agent for the management of the postoperative air leak. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Feb 20;19(1):6-11. Epub 2012 Jun 15.
 16. Handrup MM, Møller JK, Schrøder H. Central venous catheters and catheter locks in children with cancer: a prospective randomized trial of taurolidine versus heparin. Pediatr Blood Cancer. 2013 Aug;60(8):1292-8. doi: 10.1002/pbc.24482. Epub 2013 Feb 15.
 17. Hotz B1, Erben U, Arndt M, Buhr HJ, Hotz HG. Taurolidine induces epithelial-mesenchymal transition via up-regulation of the transcription factor Snail in human pancreatic cancer cell lines. Int J Colorectal Dis. 2014 Nov;29(11):1339-48. doi: 10.1007/s00384-014-1998-4. Epub 2014 Sep 3.

 

A21. Barut ITarhan ORKapucuoglu NSutcu RAkdeniz Y, “Effect of bencyclane fumarate on intestinal ischaemia reperfusion injury.” ANZ J Surg, 78, 476-81, (2008).

a. Yildiz F; Terzi A; Coban Sacid; et al., “Protective effects of resveratrol on small intestines against intestinal ischemia-reperfusion injury in rats”, J Gastr Hepatology, 24, 1781-1785 (2009)

b. Henderson PW.; Weinstein AL.; Sung J; et al., ” Hydrogen Sulfide Attenuates Ischemia-Reperfusion Injury in In Vitro and In Vivo Models of Intestine Free Tissue Transfer”, Plast Recons Surg, 125, 1670-1678 (2010)

c. Mohd Fahami NA, Ibrahim IA, Kamisah Y, Mohd Ismail N. Palm vitamin E reduces catecholamines, xanthine oxidase activity and gastric lesions in rats exposed to water-immersion restraint stress. BMC Gastroenterol. 2012 May 28;12:54. doi: 10.1186/1471-230X-12-54.

A23. Tarhan OR, Barut I, Ozogul C, Bozkurt S, Baykara B, Bulbul M.” Structural deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A transmission electron microscopic study. Surg Endosc. 2013 Feb 8. [Epub ahead of print].

 1. Torres K1, Tr?bacz H, B?cik-Donica M, Atras A, Torres A, Plewa Z. Does thermodynamic stability of peritoneal collagen change during laparoscopic cholecystectomies? A differential scanning calorimetry (DSC) study. Surg Endosc. 2014 Sep;28(9):2623-6. doi: 10.1007/s00464-014-3513-y. Epub 2014 Apr 2.

 

F. Katıldığı Uluslararası kongre ve kurslar:

F1. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 17-21 June, 1997, Istanbul, Turkey.

F2. Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress, 20-24 June, 2000, Istanbul, Turkey.

F3. 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 13-16 June, 2001, Maastricht, Netherlands.

F4. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 1- 4 November, 2001, Heraklion, Kreta.

F5. 10th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 2-5 June, 2002, Lisboa, Portugal.

F6. Eurosurgery 2002, 5-7 June, 2002, Lisboa, Portugal.

F7. Postgraduate Course “Benign Diseases of the Anal Area”, Eurosurgery 2002, 5-7 June, 2002, Lisboa, Portugal.

F8. Hands-on Courses “Ultrasonography for Surgeons”, Eurosurgery 2002, 5-7 June, 2002, Lisboa, Portugal.

F9. 12th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 30th October-2nd November, 2002.

F10. 16th Annual Meeting of the European Society of Surgery, Istanbul, 2013.

F12. Robotic Surgery Course, ESS 2013, Istanbul.

 

G. Katıldığı Ulusal kongre ve kurslar:

G1. Video-Laparoskopi Temel Eğitimi Kursu (ITEM), 2-3 Kasım, 1995, Van

G2. Uygulamalı Videolaparoskopik Cerrahi Bölgesel Eğitim Toplantısı, 2-4 Kasım, 1995, Van.

G3. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, 1996, Antalya.

G4. Malnütrisyon ve Total Parenteral Beslenme Toplantısı, 3 Mayıs, 1997, Van.

G5. 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, 1997, İstanbul.

G6. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, 1999, Antalya.

G7. 1. Ulusal Telemedicine Sempozyumu ve 4. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan, 2000, İstanbul.

G8. 6. Meme Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 19-20 Ocak, 2001, İstanbul.

G9. 5. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim, 2001, Kuşadası.

G10. Uluslararası katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 24-27 Ekim,  2001, Konya.

G11. 5. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan, 2002, İstanbul.

G12. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 1-6 Ekim, 2002, Antalya.

G13. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül- 5 Ekim, 2003, Kuşadası.

G14. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

G15. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, 2004, Antalya.

G16. 16. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan, 2005, Antalya.

G17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, 2006, Antalya.

G18. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, 2006, İstanbul.

G19. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya.

G20. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.

G21. Laparoskopik Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi Kursu, 1 Temmuz 2007, Antalya.

G22. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

G23. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

G24. Benign meme hastalıkları ve meme cerrahisi kursu, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

G25. Cerrahi Günleri-3, 23-24 Kasım 2007, Ankara.

G26. I. Ulusal Nöroendokrin Tümörler Kongresi, 5-6 Nisan 2008, İstanbul.

G27. II. Hepatopankreatobilier cerrahide teknik gelişmeler ve uygulamalar sempozyumu, 24-25 Nisan 2008, İstanbul.

G27. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

G28. 13. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 14-16 Kasım 2008, Bursa.

G29. Deney hayvanları kullanımı eğitim programı, 24-28 Kasım 2008, Isparta.

G30. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 5-8 Mart 2009, Bursa.

G31. Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, İzmir.

G32. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara.

G33. 10. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 7-9 Nisan 2011, Antalya

G34. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 14-18 Eylül 2011, Antalya.

G35. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2013, Antalya.

G36. Türk Cerrahi Derneği Isparta Bölgesel Toplantısı, Isparta, 2013.

G37. 11. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Antalya.

G38. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

G39. 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Nisan 2015, Antalya.

G40. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

H. DİĞER ESERLER:

 • H1. Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ‘nin aylık yayın organı olan “YOLCULUK” Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi’nin “Yolculukta Sağlık” köşesi editörlüğü kapsamında, aylık yazılar:
 1. Barut İ., “Meme kanseri”, Temmuz 2007.
 2. Barut İ., “Meme kanseri (2)”, Ağustos 2007.
 3. Barut İ., “Reflü hastalığı”, Eylül 2007.
 4. Barut İ., “Fıtık ve tedavisi”, Ekim 2007.
 5. Barut İ., “Guatr”, Kasım 2007.
 6. Barut İ., “Tiroid nodülleri ve tiroid kanseri”, Aralık 2007.
 7. Barut İ., “Spor ve sağlık”, Ocak 2008.
 8. Barut İ., “Hemoroid hastalığı”, Şubat 2008.
 9. Barut İ., “Anal fissür hastalığı”, Mart 2008.
 10. Barut İ., “Mide kanseri”, Nisan 2008.
 11. Barut İ., “Güneş ve yanıklar”, Mayıs 2008.
 12. Barut İ., “Safra taşı hastalığı”, Haziran 2008.
 13. Barut İ., “Akut apandisit”, Temmuz 2008.
 14. Barut İ., “Organ nakli ve organ bağışı-1”, Ağustos 2008.
 15. Barut İ., “Organ nakli ve organ bağışı-2”, Eylül 2008.
 16. Barut İ., “Obezite ve tedavisi”, Ekim 2008.
 17. Barut İ., “Kanser ve korunma”, Kasım 2008.
 18. Barut İ., “Sigaranın zararları”, Aralık 2008.
 19. Barut İ., “İlk yardım”, Ocak 2009.
 20. Barut İ., “Karaciğer yağlanması (Hepatosteatoz)”, Şubat 2009.
 21. Barut İ., “Karaciğer kanseri”, Mart 2009.
 22. Barut İ., “Hepatit B ve korunma”, Nisan 2009.

w.Barut İ., “Varis ve tedavisi”, Mayıs 2009.

 

 

 

 

 


© 2016 Prof. Dr. İbrahim BARUT I Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Uzmanı